Regels & Afspreken Peutergym

* Alle kinderen die actief deelnemen aan een les dienen lid te zijn. Dus als broertjes of zusjes ook kunnen lopen en mee gymmen, s.v.p. aanmelden.

* Soms komt het voor dat er een extra kindje eenmalig mee doet met de les, dit omdat ouder/ begeleider die dag moet oppassen. Dit is uiteraard geen probleem,
maar er moet wel voor betaald worden. Eenmalig deelnemen aan een les kost €2.00 en dient contact aan de leidster te worden voldaan.