Een vereniging kan niet bestaan zonder enthousiaste vrijwilligers die de club besturen. Wil je ook bijdragen aan het voortbestaan van de vereniging? Dan is een functie in het bestuur vast iets voor jou!
Gepassioneerde vrijwilligers
Jantje van der Sluis

Algemeen bestuurslid

Aaltje Coster

Penningmeester

Grietje Brakke

Algemeen bestuurslid

Jantje Ubak

Algemeen bestuurslid

Berlina Russcher

Secretaresse

Gerlinde Veldman

Voorzitter

Henny de Boer

Algemeen bestuurslid, verkoop turnpakjes