Aan- en afmelden

Aanmelden

Wil jij ook lid worden? Vraag een inschrijfformulier bij de leiding en lever deze ingevuld weer in bij de leiding.

 

Afmelden

Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen moet u dit schiftelijk doen. Op het afmeldformulier moet een paraaf van de leiding staan. U dient het afmeldformulier dan ook bij de leiding in te leveren. Het afmeldformulier is te verkrijgen in de gymzaal.

Het lidmaatschap moet voor het begin van een nieuw kwartaal worden doorgegeven. Dus voor 1 jan. – 1 april. – 1 juli. – 1 okt.